Dato for udgivelse
16 mar 2010 13:54
Til
virksomheder m.fl. beskæftiget med nummerplader
Sagsnummer
10-022805
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Danske (faste) prøveskilte og danske prøvemærker kan nu anvendes til transport af et køretøj fra Danmark til Tyskland.


Det tyske Forbundsministerium for transport, byggeri og byudvikling har meddelt tilladelse til, at danske (faste) prøveskilte og danske prøvemærker fremover kan anvendes i Tyskland til transport af et køretøj fra Danmark til eller gennem Tyskland.

Danske (faste) prøveskilte og danske prøvemærker  kan efter tysk lovgivning ikke anvendes ved transport af et køretøj fra Tyskland til Danmark.

Prøveskilte og prøvemærker må i Tyskland alene anvendes til kørsel i overensstemmelse med §§ 78-85 i Registreringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009). Et prøvemærke må inden for disse rammer alene anvendes til kørsel i overensstemmelse med den tilladelse til brug af prøvemærket, SKAT udsteder i forbindelse med udlevering af prøvemærket. 

Indehaveren af et prøveskilt har ansvaret for, at der er tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet. For kørsel med prøvemærker har SKAT tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, der dækker EU-landene og EØS-landene (Island, Norge og Lichtenstein).

Det bemærkes, at der ikke er indgået aftale med andre lande end Tyskland om godkendelse af danske prøveskilte eller prøvemærker.

Ved kørsel med et prøveskilt i Tyskland bør den attest for brug af prøveskiltet, SKAT udsteder ved udlevering af prøveskiltet, medbringes tillige med forsikringspolicen. Ved kørsel med et prøvemærke i Tyskland bør den tilladelse til kørsel med prøvemærket, SKAT udsteder ved udlevering af prøvemærket, medbringes.

Yderligere oplysninger

Har De spørgsmål, bedes De kontakte SKAT.