Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.4 om bopæl eller sædvanligt opholdssted.