Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.3.1 om principper ved fastlæggelse af etableringsstedet og afsnit D.A.6.2.3.3 om fast forretningssted.