Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.1 om ydelser vedrørende fast ejendom.