Indhold

Dette afsnit beskriver regler om afdødes henstandsordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
  • Afdødes lån til betaling af ejendomsskatter.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når den længstlevende ægtefælle skal beskattes efter skattereglerne om uskiftet bo mv. Se afsnit C.E.4.1.

Regel

Når afdøde i forbindelse med fraflytterbeskatning har fået henstand med skattebetaling efter

kan den længstlevende ægtefælle indtræde i afdødes henstand med betaling af skatterne på de vilkår, der gjaldt for afdøde. Der kræves ikke særlig tilladelse fra Skattestyrelsen. Se DBSL § 65.

Se også

Se også afsnit

Afdødes lån til betaling af ejendomsskatter

En ægtefælle, som overtager afdødes ejendom, har krav på, at allerede ydede lån til at betale ejendomsskatter med tilskrevne renter bliver stående i ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan desuden tillade, at der fortsat ydes lån til at betale kommende ejendomsskatter.

Se lov om lån til betaling af ejendomsskatter § 5, stk. 1.