Indhold

Dette afsnit beskriver regler om indkomstopgørelsen for den længstlevende ægtefælle, når selvstændig virksomhed indgår i det uskiftede bo.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
  • Forskudsregistrering som medarbejdende ægtefælle

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når den længstlevende ægtefælle skal beskattes efter skattereglerne om uskiftet bo mv. Se afsnit C.E.4.1.

Regel

Indkomst i mellemperioden fra en erhvervsvirksomhed skal medregnes ved indkomstopgørelsen hos den ægtefælle, der har drevet eller i overvejende grad har drevet virksomheden. Det gælder uanset hvem af ægtefællerne, der er ejer af virksomheden. Se DBSL § 60, stk. 2, 1. pkt.

Når afdøde har drevet en virksomhed ved udgangen af året før dødsåret, skal indkomst fra virksomheden i dødsåret opgøres for begge ægtefæller under ét for hele dødsåret. Indkomsten for hele dødsåret fordeles forholdsmæssigt mellem ægtefællerne. Fordelingen af indkomsten mellem ægtefællerne sker i forhold til de perioder, ægtefællerne hver især har drevet virksomheden. Se DBSL § 60, stk. 2, 2. pkt.

Se også

Se afsnit C.E.12.2 om dødsboer, der udleveres til ægtefællen efter reglerne om uskiftet bo, når afdøde har brugt reglerne om

i indkomståret før dødsåret.

Skattemæssige afskrivninger

Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der bruges i en af ægtefællernes erhvervsvirksomhed, kan trækkes fra hos den ægtefælle, der skal medregne virksomhedens resultat i sin indkomstopgørelse. Se KSL § 26 A, stk. 1, 2. pkt.

Det betyder, at fradrag for afskrivning indgår i beskatningen af virksomhedens indkomst, når reglerne om uskiftet bo mv. skal bruges.

Når afdøde har drevet en virksomhed ved udgangen af året før dødsåret, og det årlige resultat skal fordeles forholdsmæssigt mellem ægtefællerne efter de perioder, som ægtefællerne hver især har drevet virksomheden, skal skattemæssige afskrivninger være trukket fra i virksomhedens årlige resultat, før den forholdsmæssige fordeling sker.

Se også

Se afsnit C.C.2.4 om de generelle regler om skattemæssige afskrivninger.

Forskudsregistrering som medarbejdende ægtefælle

Reglerne om overførsel af beløb som medarbejdende ægtefælle fra den ægtefælle, der i overvejende grad har drevet virksomheden, til en medarbejdende ægtefælle er betinget af, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Se KSL § 25 A, stk. 3.

Når ægtefællerne var forskudsregistreret med brug af reglerne om medarbejdende ægtefælle for dødsåret, kan der overføres et beløb fra den ægtefælle, der i overvejende grad har drevet virksomheden, til den anden ægtefælle. Se DBSL § 60, stk. 2, 3. pkt.

Beløbet, der kan overføres, udgør 1/12 af det forskudsregistrerede årlige beløb for hver begyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned, hvori dødsfaldet er sket. Er dødsfaldet fx sket den 5. oktober, overføres et beløb svarende til 10/12 af det forskudsregistrerede beløb. Se DBSL § 60, stk. 2, 3. og 4. pkt.