Indhold

Dette afsnit handler om

  • den længstlevende ægtefælle succederer i afdødes henlæggelser (C.E.12.2.2.1)
  • afdøde har drevet virksomheden i mellemperioden (C.E.12.2.2.2).