Indhold

Dette afsnit handler om

  • beskatning af udlodningsmodtagere, der overtager opsparet overskud efter VSL afsnit I med succession (afsnit C.E.12.1.4.1)
  • beskatning af udlodningsmodtagere, der overtager henlæggelse til konjunkturudligning efter VSL afsnit II med succession (afsnit C.E.12.1.4.2).