Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelt om afgrænsning af dødsboer, der er omfattet af skattereglerne for uskiftet bo mv. (C.E.4.1.1)
  • den længstlevende ægtefælle kan vælge beskatning efter reglerne i DBSL afsnit II (skiftede dødsboer) (C.E.4.1.2)
  • når et skiftet dødsbo slutter med at blive udleveret til den længstlevende ægtefælle (C.E.4.1.3)
  • afdøde efterlader sig både delingsformue og fuldstændigt særeje (C.E.4.1.4).