Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad det betyder for den længstlevende ægtefælle, når

 • afdøde har drevet den længstlevende ægtefælles virksomhed forud for dødsåret
 • konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II har været brugt
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter længstlevende ægtefælle, hvor dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Hovedregel

Afdødes henlæggelse til konjunkturudligning ved udgangen af indkomståret før dødsåret inklusiv tilhørende konjunkturudligningsskat påvirker ikke den længstlevende ægtefælles indkomstopgørelse

 • for dødsåret eller
 • senere indkomstår

når den længstlevende ægtefælle var ejer af virksomheden, og beskatning er sket i dødsboet efter

 • enten DBSL § 11 (dødsbo, der er skattefritaget)
 • eller § 25 (dødsbo, der ikke er skattefritaget).

Den længstlevende ægtefælles har ingen konjunkturudligningshenlæggelser fra virksomheden, da disse har indgået i afdødes skatteansættelser for årene før dødsåret.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.2.2. om beskatningen i dødsboet, hvis dødsboet er omfattet af DBSL kapitel 4 (dødsboer, der er skattefritaget)
 • C.E.12.1.2.3 om beskatningen i dødsboet, hvis dødsboet er omfattet af DBSL kapitel 5 (dødsboer, der ikke er skattefritaget)
 • C.E.12.1.2.9 om beskatningen, hvor én af flere virksomheder indgår i dødsboet.

Bemærk

Reglen gælder også

 • når dødsboet er skattefritaget efter DBSL § 6 eller
 • i det omfang henlæggelsen bliver overtaget på afdødes skattemæssige vilkår (succession) af en arving efter DBSL § 39, stk. 3.

Undtagelse

Når henlæggelsen til konjunkturudligning bliver overtaget på afdødes skattemæssige vilkår (succession) af den længstlevende ægtefælle selv efter DBSL § 39, stk. 3, gælder hovedreglen ikke for den del, som den længstlevende ægtefælle overtager.

Se også

Se afsnit C.E.12.1.3 om beskatning af den længstlevende ægtefælle, der overtager opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse med succession.