Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af udlodningsmodtagere og den længstlevende ægtefælle, når dødsboet er omfattet af reglerne for begrænset skattepligt.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter udlodningsmodtagere i et begrænset skattepligtigt dødsbo samt den længstlevende ægtefælle til afdøde.

Regel

De almindelige regler i DBSL §§ 34-51, der gælder for fuldt skattepligtige dødsboer, gælder også for udlodningsmodtagere fra et begrænset skattepligtigt dødsbo. Se DBSL § 55, stk. 1, for dødsboer, der er skattefritaget, og DBSL § 56, stk. 1, for dødsboer, der ikke er skattefritaget.

Se også

Se også afsnit

  • C.E.3.4 om beskatning af udlodningsmodtager
  • C.E.3.5 om beskatning af længstlevende ægtefælle og en samlever.