Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad det betyder for dødsboet, når

 • afdøde har drevet den længstlevende ægtefælles virksomhed forud for dødsåret
 • konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II har været brugt
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II

 • kapitel 4 (dødsboer, der er skattefritaget)
 • kapitel 5 (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Hovedregel

Så længe de to ægtefæller er i live, bliver overskud af erhvervsvirksomhed beskattet hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Det er uden betydning, hvem der ejer den. Se KSL § 25 A, stk. 1.

Når en af ægtefællerne dør, og dødsboet bliver skiftet, overgår beskatningen fra og med dødsåret fra den ægtefælle, der har drevet erhvervsvirksomheden, til den ægtefælle, der ejer den. Se DBSL § 4, stk. 1.

Når afdøde har henlagt til konjunkturudligning ved udgangen af indkomståret før dødsåret på en virksomhed, som den længstlevende ægtefælle ejer, skal afdødes henlæggelse

 • inklusiv tilhørende konjunkturudligningsskat ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet
  og
 • med fradrag af et grundbeløb

indgå i den skattepligtige indkomst for dødsboets

 • mellemperiode, når dødsboet er skattefritaget, jf. DBSL § 11, stk. 1
 • bobeskatningsperiode, når dødsboet ikke er skattefritaget, jf. DBSL § 25, stk. 1.

Grundbeløb skal først trækkes fra i tidligste henlæggelse.

Bemærk

Grundbeløbet udgør 152.200 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 11, stk. 5 og § 25, stk. 5.

Se også

Se afsnit

 • C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL §§ 11 og 25 er reguleret til for dødsåret.
 • C.E.12.1.2.7.2 om, hvad det betyder for den længstlevende ægtefælle, når afdøde har drevet dennes virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.2.9 om beskatningen, hvor én af flere virksomheder indgår i dødsboet
 • C.E.12.1.2.2. om beskatningen, hvis dødsboet er omfattet af DBSL kapitel 4 (dødsboer, der er skattefritaget)
 • C.E.12.1.2.3 om beskatningen, hvis dødsboet er omfattet af DBSL kapitel 5 (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Undtagelse

I det omfang henlæggelsen bliver overtaget på afdødes skattemæssige vilkår (succession) af

gælder hovedreglen ikke.

Se DBSL

 • § 11, stk. 4, når dødsboet er skattefritaget
 • § 25, stk. 4 når dødsboet ikke er skattefritaget.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.2.4 om udlodningsmodtagers mulighed for at overtage konjunkturudligningshenlæggelse på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession).
 • C.E.12.1.3 om beskatning af den længstlevende ægtefælle, der overtager opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse med succession.