Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår der kan eller skal ske en skatteansættelse for mellemperioden, og hvilke indkomster der indgår i skatteansættelse, når dødsboet er omfattet af reglerne for begrænset skattepligt.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Frist for at stille krav om skatteansættelse for mellemperioden
  • Indkomst, der bruttobeskattes.

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 9.

Regel

Når dødsboet er skattefritaget efter DBSL § 6, gælder reglerne i DBSL §§ 7-18 for skatteansættelsen for mellemperioden. Se DBSL § 55.

Der skal som hovedregel ikke ske en skatteansættelse for mellemperioden, fordi afdødes betalte og forfaldne forskudsindkomstskatter anses for endelige. Der vil derfor heller ikke ske en beregning af afdødes skat. Se DBSL § 12.

Når dødsboet er skattefritaget, skal der kun ske en beregning af afdødes skat, hvis

  • dødsboet kræver, at der skal ske en skatteansættelse
  • Skattestyrelsen kræver, at der skal ske en skatteansættelse
  • hvor det - i visse tilfælde - er obligatorisk, at der skal ske en skatteansættelse.

Se DBSL § 13.

Frist for at stille krav om skatteansættelse for mellemperioden

Der gælder særlige frister for dødsboets og Skattestyrelsens krav om skatteansættelse for mellemperioden.

  • Dødsboet skal stille krav om skatteansættelse, når den særlige boopgørelse sendes.
  • Skattestyrelsen skal stille krav om skatteansættelse senest 3 måneder efter, at Skattestyrelsen har modtaget den særlige boopgørelse.

Se DBSL § 55, stk. 3.

Det vil sige, at de almindelige frister for at stille krav om skatteansættelse i DBSL § 13, stk. 2 og stk. 3, ikke gælder. Når fristerne i DBSL § 55, stk. 3, i stedet er kædet sammen med boopgørelsen, er det fordi, det begrænsede skattepligtige dødsbo ikke skal sende en åbningsstatus.

Se også

Se også afsnit C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse.

Bemærk

Når dødsboet kræver skatteansættelse for mellemperioden, skal dødsboet oplyse dette i boopgørelsen og samtidig sende et oplysningsskema til Skattestyrelsen. Se DBSL § 57, stk. 2, nr. 4.

Indkomst der bruttobeskattes

Når skatteansættelsen omfatter indkomster, hvor bruttobeløbet er endelig beskattet, kan hverken dødsboet eller Skattestyrelsen stille krav om skatteansættelse for mellemperioden for disse indkomster. Den betalte skat bliver endelig. Se DBSL § 55, stk. 2.

Det er indkomster, der er omfattet af

Se også

Se også afsnit C.E.2.2.2.2 om begrænset skattepligt af udbytte, royalty og indkomst efter kulbrinteskatteloven.