Indhold

Dette afsnit beskriver skattepligtens varighed, når dødsboet er omfattet af reglerne om begrænset skattepligtige dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Skattepligtens varighed ved acontoudlodning.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 9.

Regel

Dødsboets indkomstskattepligt omfatter perioden fra dagen efter dødsdagen til og med den dag, hvor dødsboets sidste aktiv udloddes. Se DBSL § 54, stk. 3.

Reglen afviger fra hovedreglen i DBSL § 5, hvor dødsboets indkomstskattepligt varer til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Når dødsboet er omfattet af reglerne i DBSL kapitel 9, er det derimod den faktiske udlodningsdag for dødsboets sidste aktiv, der træder i stedet for skæringsdagen i boopgørelsen.

Se også

Se afsnit C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse.

Bemærk

Når

  • afdødes begrænsede skattepligt er ophørt i perioden fra 1. januar - men inden dødsfaldet, og
  • en dansk skifteret ikke har medvirket til udlevering af dødsboet

skal reglerne i DBSL kapitel 9 ikke bruges. Afdødes skatteansættelse sker i stedet efter de almindelige regler i kildeskatteloven og personskatteloven.

Skattepligtens varighed ved acontoudlodning

Når der sker acontoudlodning fra dødsboet, ophører indkomstskattepligten for indtægter og udgifter af et udloddet aktiv på den dag, hvor udlodningen faktisk sker. Se DBSL § 5, stk. 2.

Bemærk

Dødsboet skal ikke oplyse Skattestyrelsen om acontoudlodningen inden for en bestemt frist, ligesom et fuldt skattepligtigt dødsbo skal, da den regel ikke gælder for et begrænset skattepligtigt dødsbo. Se DBSL § 57, stk. 4, 2. pkt.

Dødsboet skal oplyse udlodningsdagen i den særlige boopgørelse. Se DBSL § 57, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse.