Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke dødsboer der er omfattet af reglerne om begrænset skattepligt.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Insolvens har ingen betydning
  • Udenlandsk skiftemåde har ingen betydning
  • Uskiftet bo og boudlæg har ingen betydning.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, hvor en dansk skifteret ikke er involveret i skiftebehandlingen, der fuldt ud sker i udlandet.

Regel

Reglerne i DBSL kapitel 9 gælder for dødsboer, der behandles i udlandet, og som er begrænset skattepligtig af indkomst som nævnt i KSL § 2 og i kulbrinteskatteloven. Se DBSL § 53, stk. 1.

Bemærk

Hvis en dansk skifteret har medvirket til skiftet, er dødsboet ikke omfattet af reglerne i kapitel 9. Dødsboet behandles i stedet efter de almindelige regler i dødsboskatteloven.

Insolvens har ingen betydning

Selvom et begrænset skattepligtigt dødsbo er insolvent, skal dødsboet ikke beskattes efter reglerne om insolvente dødsboer i DBSL kapitel 8. Det betyder derfor ikke noget for dødsboets skattemæssige behandling, om det begrænsede skattepligtige dødsbo er insolvent, eller om dødsboet eventuelt er taget under konkursbehandling i udlandet. Se DBSL § 53, stk. 2.

Udenlandsk skiftemåde har ingen betydning

Når den skattemæssige behandling af dødsboet sker efter DBSL kapitel 9, betyder det ikke noget, hvordan dødsboet er behandlet i udlandet. Reglerne gælder derfor også, selvom

  • der ikke sker et skifte i udlandet
  • den længstlevende ægtefælle er enearving
  • der undtagelsesvis er regler i udlandet, der svarer til de danske regler om uskiftet bo.

Uskiftet bo og boudlæg har ingen betydning

Reglerne om

kan ikke bruges for et begrænset skattepligtigt dødsbo - fordi reglerne forudsætter, at en dansk skifteret har medvirket til udlevering af dødsboet.