Indhold

Dette afsnit beskriver skatteberegningen for bobeskatningsperioden, når:

 • afdøde har henlagt til konjunkturudligning efter VSL afsnit II
 • dødsboet ikke er skattefritaget
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Procent for konjunkturudligningsskat
 • Eksempel.

Se afsnit C.E.14 om definition af bobeskatningsperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II, kapitel 5 (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Tidligere betalt konjunkturudligningsskat, der svarer til beskattet henlæggelse i bobeskatningsperioden, indgår i opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb, når der beregnes restskat eller overskydende skat for bobeskatningsperioden. Se DBSL § 30 a, stk.3.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.2.3.1 om indkomstopgørelse for bobeskatningsperioden, når afdøde har henlagt til konjunkturudligning
 • C.E.12.1.2.5 om beskatningen, når begge ægtefæller dør i samme indkomstår
 • C.E.12.1.2.6 om beskatningen, når den længstlevende ægtefælle har drevet afdødes virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.2.7 om beskatningen, når afdøde har drevet den længstlevende ægtefælles virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.2.9 om beskatningen, når én af flere virksomheder indgår i dødsboet
 • C.E.12.3 om beskatningen, når afdødes særbo skiftes, mens fællesboet er udleveret til længstlevende ægtefælle efter reglerne om uskiftet bo.

Procent for konjunkturudligningsskat

For de indkomstår, hvor afdøde har henlagt til konjunkturudligning, er der betalt foreløbig konjunkturudligningsskat. Se VSL § 22 b, stk. 2.

Skemaet viser, hvilke procenter der har været gældende for indkomstårene, siden konjunkturudligningsordningen blev indført med virkning for indkomståret 1993:

Indkomstår

Konjunkturudlignings-skatteprocent

1993-1998

34

1999-2000

32

2001-2004

30

2005-2006

28

2007-2013

25

2014

24,5 

2015 

23,5

2016 og senere

22

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan tidligere betalt konjunkturudligningsskat af afdødes henlæggelser indgår i de foreløbige indkomstskatter i bobeskatningsperioden, når der er sket opsparing i forskellige indkomstår. Der er i eksemplet set bort fra afdødes øvrige indtægter og fradrag i bobeskatningsperioden.

Der er følgende forudsætninger i eksemplet:

 • Dødsfaldet er sket i ►2024◄.
 • Ved udgangen af indkomståret før dødsåret har afdøde følgende henlæggelser inklusiv den tilhørende konjunkturudligningsskat:
  • Henlæggelse beskattet med 30 procent konjunkturudligningsskat 135.000 kr.
  • Henlæggelse beskattet med 28 procent konjunkturudligningsskat 150.000 kr.
  • Henlæggelse beskattet med 25 procent konjunkturudligningsskat 100.000 kr.

Henlæggelse efter fradrag af grundbeløb

Henlæggelse

Grundbeløb

Skattepligtig del

Henlæggelse beskattet med 30 procent virksomhedsskat

135.000

135.000

0

Henlæggelse beskattet med 28 procent virksomhedsskat

150.000

►57.000◄

►93.000◄

Henlæggelse beskattet med 25 procent virksomhedsskat

159.400

 

100.000

Samlet henlæggelse

385.000

 

 

Grundbeløb 2010 reguleret til 2023 (dødsåret)

►-192.000◄

►192.000◄

 

Skattepligtig del af henlæggelse, der skal indgå i bobeskatningsperiodens skattepligtige indkomst

►193.000◄

 

►193.000◄

 

Konjunkturudligningsskat svarende til beskattet beløb

 

28 procent af ►93.000◄

►26.040◄

25 procent af 100.000

25.000

Konjunkturudligningsskat, der indgår i skatteberegningen som en del af de foreløbige indkomstskatter

►51.040◄