Indhold

Dette afsnit beskriver indkomstopgørelsen for bobeskatningsperioden, når

 • afdøde har henlagt til konjunkturudligning efter VSL afsnit II
 • dødsboet ikke er skattefritaget
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse.

Se afsnit C.E.14 om definition af bobeskatningsperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II, kapitel 5 (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Hovedregel

Afdødes henlæggelse

 • til konjunkturudligning inklusiv tilhørende konjunkturudligningsskat ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet og
 • med fradrag af et grundbeløb

skal indgå i bobeskatningsperiodens skattepligtige indkomst. Grundbeløb skal først trækkes fra i tidligste henlæggelse. Se DBSL § 25, stk. 1.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.2.3.2 om skatteberegning for bobeskatningsperioden
 • C.E.12.1.2.5 om beskatningen, når begge ægtefæller dør i samme indkomstår
 • C.E.12.1.2.6 om beskatningen, når den længstlevende ægtefælle har drevet afdødes virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.2.7 om beskatningen, når afdøde har drevet den længstlevende ægtefælles virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.2.9 om beskatningen, når én af flere virksomheder indgår i dødsboet
 • C.E.12.3 om beskatningen, når afdødes særbo skiftes, mens fællesboet er udleveret til længstlevende ægtefælle efter reglerne om uskiftet bo.

Bemærk

Grundbeløbet i DBSL § 25, stk. 1 udgør 152.200 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 25, stk. 5.

Se også

Se afsnit C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL § 25, stk. 1 er reguleret til for dødsåret.

Undtagelse

I det omfang afdødes henlæggelser bliver overtaget på afdødes skattemæssige vilkår (succession) af

 • en arving eller
 • en længstlevende ægtefælle efter DBSL § 39, stk. 3

gælder hovedreglen ikke. Se DBSL § 25, stk. 4.

Se også

Se afsnit C.E.12.1.2.4 om udlodningsmodtagers mulighed for at overtage henlæggelser på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession).

Bemærk

Henlæggelser til konjunkturudligning skal være indtægtsført senest i det 10. år efter henlæggelsesårets udløb. Se VSL § 22 b, stk. 4.

Når henlæggelser er sket 10 år eller mere før udlodningstidspunktet, kan overtagelse med succession derfor ikke ske. I stedet skal disse henlæggelser medregnes i dødsboets skattepligtige indkomst for bobeskatningsperioden.