Indhold

Dette afsnit handler om

  • konjunkturudligningsordningen generelt for dødsboer (C.E.12.1.2.1)
  • dødsboer, der er skattefritaget (C.E.12.1.2.2)
  • dødsboer, der ikke er skattefritaget (C.E.12.1.2.3)
  • udlodningsmodtagers muligheder for at overtage konjunkturudligningshenlæggelse på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession) (C.E.12.1.2.4)
  • begge ægtefæller dør i samme år (afsnit C.E.12.1.2.5)
  • den længstlevende ægtefælle har drevet afdødes virksomhed forud for dødsåret (C.E.12.1.2.6)
  • afdøde har drevet den længstlevende ægtefælles virksomhed forud for dødsåret (C.E.12.1.2.7)
  • udlodning af den længstlevende ægtefælles virksomhed til andre arvinger (C.E.12.1.2.8)
  • én af flere virksomheder indgår i dødsboet (C.E.12.1.2.9).