Indhold

Dette afsnit beskriver afdødes henstandsordninger, som den længstlevende ægtefælle kan indtræde i.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse: Afdødes henstand ved fraflytterbeskatning
  • Undtagelse: Afdødes lån til betaling af ejendomsskatter.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af DBSL § 3. Den længstlevende ægtefælle og afdøde må ikke være separeret ved dødsfaldet.

Se afsnit C.E.3.5.1 om reglerne, når afdøde og den længstlevende ægtefælle var separeret ved dødsfaldet.

Hovedregel

Som hovedregel bortfalder henstandsaftaler om skatter og afgifter, som Skattestyrelsen har truffet med afdøde, ved dødsfaldet.

Undtagelse: Afdødes henstand ved fraflytterbeskatning

Når afdøde i forbindelse med fraflytterbeskatning har fået henstand med skattebetaling efter

kan den længstlevende ægtefælle indtræde i afdødes henstand med betaling af skatterne på de vilkår, der gjaldt for afdøde. Der kræves ikke særlig tilladelse fra Skattestyrelsen. Se DBSL § 51.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at den længstlevende ægtefælle kan indtræde i afdødes henstand med betaling af skatterne, uanset om dødsboet skiftes i Danmark eller i udlandet.

Se også

Se også afsnit

Undtagelse: Afdødes lån til betaling af ejendomsskatter

En ægtefælle, som overtager afdødes ejendom, har krav på, at allerede ydede lån til at betale ejendomsskatter med tilskrevne renter bliver stående i ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan desuden tillade, at der fortsat ydes lån til at betale kommende ejendomsskatter.

Se lov om lån til betaling af ejendomsskatter § 5, stk. 1.