Bestemmelsen i DBSL § 36, stk. 3, er ophævet i forbindelse med, at bestemmelsen om hovedaktionærnedslag i ABL § 47 blev ophævet. Se lov nr. 92 af 31. januar 2020.

DBSL § 36, stk. 3, bestemte, at når en udlodningsmodtager sælger hovedaktionæraktier, som er udloddet med skattemæssig succession, skal den pågældende i opgørelsen af sit beregningsgrundlag for nedslag efter ABL § 47, stk. 1, bruge udlodningsværdien i stedet for sin afståelsessum.

Ophævelsen af DBSL § 36, stk. 3, har virkning for aktieafståelser, der finder sted den 1. februar 2020 eller senere, jf. lov nr. 92 af 31. januar 2020 § 3, stk. 2.

Nærværende afsnit vil ikke længere blive opdateret. Der henvises derfor til Den juridiske vejledning 2021-1 afsnit C.E.3.4.3.7. Der henvises endvidere til Den juridiske vejledning 2021-2 afsnit C.B.2.2.3.2.3 om nedslag for hovedaktionæraktier.