Indhold

Dette afsnit beskriver regler om succession, når udlodningsmodtager ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter udlodningsmodtagere, der før udlodningen

 • slet ikke var skattepligtige til Danmark
 • var begrænset skattepligtig til Danmark
 • var fuldt skattepligtige til Danmark, men som efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i udlandet.

Regel

En udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark, kan kun succedere i aktiver, hvis aktivet efter udlodningen fortsat kan beskattes her i landet, herunder også efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst. Se DBSL § 38.

Det er derfor en betingelse, at

 • de interne danske skattepligtsregler
 • en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst

medfører, at en fortjeneste ved afståelse af aktivet efter udlodningen kan beskattes her i landet. Det drejer sig om dansk ejendom og virksomhed med fast driftssted i Danmark.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.4.3.1 om betingelser for succession
 • C.E.3.4.3.2 om retsvirkninger af succession
 • C.E.3.4.3.3 når virksomhed indgår i udlodning
 • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.7 når hovedaktionæraktier indgår i udlodning
 • C.F.1 om, hvilke personer der er fuldt skattepligtige til Danmark.