Indhold

Dette afsnit beskriver udlodning til modtagere, der er nære slægtninge m.m.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Regel

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodning.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der er afdødes

 • længstlevende ægtefælle
 • samlever
 • barn
 • barnebarn
 • bror eller søster
 • brors eller søsters barn eller barnebarn.

Adoptionsforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.

Se afsnit C.E.14 om definition af samlever i dødsboskattelovens forstand.

Reglen gælder også for en nær medarbejder, en tidligere nær medarbejder eller en tidligere ejer.

Se

Regel

Når en udlodningsmodtager, der er nær slægtning mv. får udloddet værdier, der overstiger modtagerens andel i dødsboet, kan udlodning ske med succession i den fulde værdi. Se DBSL § 37, stk. 1, 1. pkt.

At udlodningsværdi overstiger modtagerens andel i dødsboet, kan ske ved, at pågældende køber et aktiver fra dødsboet ved at betale helt eller delvist vederlag.

Eksempel

Dette eksempel viser, hvornår en udlodningsmodtager modtager værdier, der overstiger pågældendes andel i dødsboet.

Der er følgende forudsætninger:

Dødsboet indeholder bobeholdning på 3 mio. kr., der består af

 • et enkelt aktiv på 1,5 mio. kr.
 • værdipapirer på 1 mio. kr.
 • kontanter på 0,5 mio. kr.

Afdøde efterlader sig tre børn, der arver lige meget, dvs. 1 mio. kr. til hver.

Det ene af børnene køber aktivet til værdien på 1,5 mio. kr. og betaler 0,5 mio. kr. til dødsboet.

De 2 andre børn deler kontanterne på 1 mio. kr. (dødsboets 0,5 mio. kr. samt 0,5 mio. kr., som det ene barn har betalt) og værdipapirerne mellem sig.

De tre børn har herefter hver arvet 1 mio. kr.

Den ene arving har modtaget udlodning for 1.5 mio. kr., der overstiger pågældendes andel i dødsboet med 0,5 mio. kr. Se afsnit C.E.14 om definition af udlodning.

Drejer det sig om et aktiv, hvori succession er mulig, kan pågældende succedere i den fulde værdi.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.4.3.1 om betingelser for succession
 • C.E.3.4.3.2 om retsvirkninger af succession
 • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.6 om udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark
 • C.E.3.4.3.7 når hovedaktionæraktier indgår i udlodning.