Indhold

Dette afsnit handler om

  • når visse ejendomme udloddes med succession (C.E.3.4.3.3.1)
  • når udlodningsmodtager overtager forskudsafskrivninger (C.E.3.4.3.3.2).