Indhold

Dette afsnit indeholder

  • generelt om begrænsning i udlodning med succession i aktier (C.E.3.3.4.3.4.1)
  • hvordan det gøres op, om et selskab er omfattet af pengetankreglen (C.E.3.3.4.3.4.2).