Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelle regler om succession i virksomhedsordningen efter VSL afsnit I (C.E.12.1.1.4.1)
  • hvem kan succedere i fuldt omfang (C.E.12.1.1.4.2).