Indhold

Dette afsnit beskriver satser og beløbsgrænser, der har betydning for dødsbobeskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Andre regler

Dødsboer omfattet af reglerne

Reglerne gælder for alle dødsboer, der beskattes efter DBSL afsnit II (skatteregler for skiftede dødsboer).

Hovedregel

Dødsboskatteloven indeholder en række grundbeløb i 2010-niveau, der reguleres efter PSL § 20.

Det er beløbene, der er reguleret til dødsårets beløb, der skal bruges. Det gælder, uanset hvor lang dødsboets skattepligtsperiode er. Det er også dødsårets sats, der skal bruges, hvis en sats varierer i dødsboets skattepligtsperiode. Se DBSL § 21, stk. 3.

Se også

Se

 • DBSL § 9 om med hvilke procenter, som beskattet etableringskontoindskud inklusiv tillæg, indgår i mellemperiodeindkomsten
 • DBSL § 10 om fradrag ved beskatning af opsparet overskud i mellemperioden
 • DBSL § 11 om fradrag ved beskatning af konjunkturudligningsopsparing i mellemperioden
 • DBSL § 14 om størrelsen af
  • mellemperiodeskat og
  • fradrag for mellemperioden
 • DBSL § 15 om størrelsen af
  • restskat for mellemperioden, der ikke opkræves
  • beløbsgrænse for udbetaling af overskydende for mellemperioden
 • DBSL § 16 om skat af både positiv og negativ aktieindkomst i mellemperioden
 • DBSL § 22 om med hvilke procenter, som beskattet etableringskontoindskud inklusiv tillæg, indgår i bobeskatningsindkomsten
 • DBSL § 24 om fradrag ved beskatning af opsparet overskud i bobeskatningsperioden
 • DBSL § 25 om fradrag ved beskatning af konjunkturudligningsopsparing i bobeskatningsperioden
 • DBSL § 30 om størrelsen af
  • dødsboskat og
  • fradrag for mellemperioden
  • bofradrag
 • DBSL § 32 om skat af både positiv og negativ aktieindkomst i bobeskatningsperioden
 • DBSL § 72 om bofradrag ved skifte af uskiftet bo i længstlevende ægtefælles levende live.

Undtagelse

Det er beløbene, der er reguleret til det år, hvor skæringsdagen i boopgørelsen er, der er afgørende for, om dødsboet er skattefritaget. Se DBSL § 6, stk. 1.

Andre regler

En række andre love bestemmer grundbeløb og satser, der kan variere fra år til år, hvor beløb og satser har betydning for den skattemæssige behandling af et dødsbo.

Se