Indhold

Dette afsnit handler om

  • den længstlevende ægtefælle succederer i afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto (C.E.11.1.2.1)
  • den længstlevende ægtefælle ønsker ikke at succedere i afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto (C.E.11.1.2.2).