Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, der er brugt før dødsfaldet til at købe aktier eller anparter.

Afsnittet indeholder:

  • Personer og dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Beskatning i mellemperioden for et skiftet dødsbo der er skattefritaget
  • Beskatning i bobeskatningsperioden for et skiftet dødsbo der ikke er skattefritaget
  • Beskatning efter reglerne om uskiftet bo

Personer og dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter både

  • dødsboer, der skiftes ved dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II og
  • længstlevende ægtefæller, der har fået dødsboet udleveret efter skattereglerne om uskiftet bo mv. og er omfattet af DBSL afsnit III.

Regel

Når indskud på etableringskonto og iværksætterkonto bruges til at købe aktier eller anparter, skal en vis procentdel af de brugte indskud medregnes til den personlige indkomst med 1/10 om året fra og med købsåret og de næste 9 indkomstår. Se ETBL § 7, stk. 10, 1.-6. pkt.

Se også

Se afsnit C.C.2.6.3 om de generelle regler for genbeskatning af de brugte indskud.

Når dødsfald sker inden den 10-årige periode for genbeskatning er udløbet, skal den resterende genbeskatning ske i dødsåret. Se ETBL § 7, stk. 10, 7. pkt.

Bemærk

Dødsboskatteloven har ingen særskilte regler, der omfatter genbeskatning af indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, der før dødsfaldet er brugt til at købe aktier og anparter. Derfor gælder skattelovgivningens almindelige regler for personer.

Se DBSL

  • § 8, stk. 1 for mellemperioden for et skiftet dødsbo, der er skattefritaget
  • § 21, stk. 1 for bobeskatningsperioden for et skiftet dødsbo, der ikke er skattefritaget
  • § 60, stk. 1 for dødsboer, hvor den længstlevende ægtefælle får udleveret dødsboet efter reglerne om uskiftet bo.

Beskatning i mellemperioden for et skiftet dødsbo der er skattefritaget

Genbeskatning af indskud brugt til at købe aktier og anparter er ikke nævnt i DBSL § 13, stk. 5, der opremser afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssig forhold, der gør, at afsluttende skatteansættelse for mellemperioden bliver obligatorisk.

Genbeskatningen kan alene ske i mellemperioden, når enten Skattestyrelsen eller dødsboet kræver afsluttende skatteansættelse af indkomsten i mellemperioden. Se DBSL § 13, stk. 1 og 2.

Det resterende genbeskatningsbeløb skal medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor dødsfaldet sker. Se ETBL § 7, stk. 10, 7. pkt.

Bemærk

Da dødsboets indkomstopgørelse for mellemperioden ikke opdeles i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag svarende til levende personers indkomstopgørelse, skal beløbet indgå i den skattepligtige indkomst for mellemperioden.

Beskatning i bobeskatningsperioden for et skiftet dødsbo der ikke er skattefritaget

Det resterende genbeskatningsbeløb skal medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor dødsfaldet sker. Se ETBL § 7, stk. 10, 7. pkt.

Bemærk

Da dødsboets indkomstopgørelse ikke opdeles i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag svarende til levende personers indkomstopgørelse, skal beløbet indgå i den skattepligtige indkomst for bobeskatningsperioden.

Beskatning efter reglerne om uskiftet bo

Det resterende genbeskatningsbeløb medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor dødsfaldet sker. Se ETBL § 7, stk. 10, 7. pkt.

Indkomsten indgår i afdødes indkomst for mellemperioden efter skattelovgivningens almindelige regler. Se DBSL § 62, stk. 2.

Se også

Se afsnit C.E.4.2.2.3 om afdødes indkomst i mellemperioden, når dødsboet behandles efter skattereglerne om uskiftet bo mv.