Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelt om beskatning af virksomhedens resultat i mellemperioden (C.E.3.2.3.2.2.1)
  • afskrivninger i mellemperioden (C.E.3.2.3.2.2.2)
  • når en ægtefælle har ydet arbejdsindsats i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed i mellemperioden (C.E.3.2.3.2.2.3).