Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelt om indkomstopgørelse i mellemperioden (C.E.3.2.3.1)
  • specielle regler i dødsboskatteloven om indkomst i mellemperioden (C.E.3.2.3.2)
  • AM-bidrag i mellemperioden (C.E.3.2.3.3).