Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvornår kan dødsboet beregne passivpost? (C.E.9.3.1)
  • hvordan kan dødsboet beregne passivpost? (C.E.9.3.2)
  • Skattestyrelsens ændring af passivposter og dødsboets klagemuligheder (C.E.9.3.3).