åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.E.9.2 Værdiansættelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboets værdiansættelser (C.E.9.2.1)
  • Skattestyrelsens godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser (C.E.9.2.2)
  • sagkyndig vurdering (C.E.9.2.3)
  • dødsboets klagemuligheder, når værdiansættelser ændres (C.E.9.2.4).