åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboets værdiansættelser (C.E.9.2.1)
  • Skattestyrelsens godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser (C.E.9.2.2)
  • sagkyndig vurdering (C.E.9.2.3)
  • dødsboets klagemuligheder, når værdiansættelser ændres (C.E.9.2.4).