Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for et genoptagelsesbo, der ikke var omfattet af dødsboskatteloven, fordi dødsfaldet er sket før 1997.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, hvor

  • skifteretten genoptager det tidligere afsluttede dødsbo, og
  • hvor dødsfaldet er sket før indførelsen af dødsboskatteloven.

Regel

Reglerne beskrevet i afsnit C.E.6.1.1 og C.E.6.1.2 gælder tilsvarende. Se DBSL § 99, stk. 6, 1. pkt.

Beløb skal reguleres til genoptagelsesårets beløb

  • ved vurdering af om genoptagelsesboet er skattefritaget, og
  • ved størrelsen af bofradrag i skatteberegningen for et dødsbo, der ikke er skattefritaget.

Se DBSL § 99, stk. 6, 3. pkt.

Bemærk

Et dødsbo, der ikke er skattefritaget, får fuldt bofradrag ved skatteberegningen, også selv om det oprindelige bo har udnyttet sit bofradrag. Se DBSL § 99, stk. 6, 4. pkt.