Indhold

Dette afsnit beskriver regler for et genoptagelsesbo, der oprindeligt blev behandlet efter de skattemæssige regler i DBSL afsnit III (uskiftet bo m.v.).

Afsnittet indeholder:

  • Personer og dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Personer og dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter

  • den længstlevende ægtefælle, hvor det oprindelige dødsbo blev behandlet efter DBSL afsnit III (uskiftede bo m.v.) og
  • afsluttede dødsboer, som skifteretten genoptager.

Hovedregel

Genoptagelsesboet er et selvstændig skattesubjekt, der beskattes efter DBSL afsnit II.

Beskatning af den længstlevende ægtefælles efter DBSL afsnit III skal ophæves.

Se DBSL § 83.

Bemærk

Genoptagelsesboet er skattepligtig af den afdødes indkomst på samme måde, som dødsboet ville have været, hvis det blev skiftet i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet. Se afsnit C.E.3 om beskatning af dødsboer der er selvstændige skattesubjekter.

Undtagelse

Hvis skifteretten udleverer genoptagelsesboet til den længstlevende ægtefælle igen, bliver dødsboet ikke beskattet som et selvstændigt skattesubjekt. Den længstlevende ægtefælle er fortsat skattepligtig af indkomst og fradrag vedrørende den afdødes formue efter reglerne om uskiftet bo. Se DBSL afsnit III.

Bemærk

Hvis

  • dødsfaldet er sket før 1. juli 2008, og
  • genoptagelsen sker 1. juli 2008 eller senere

har den længstlevende ægtefælle ikke mulighed for at vælge beskatning efter reglerne i DBSL afsnit II, jf. § 58, stk. 5, da reglen kun gælder for dødsfald 1. juli 2008 eller senere. Se § 11 i lov nr. 521 af 17. juni 2008.