Indhold

Dette afsnit handler om

  • oprindelige dødsbo var skattemæssigt et skiftet dødsbo (C.E.6.1.1)
  • oprindelige dødsbo var skattemæssigt et uskiftet bo mv. (C.E.6.1.2)
  • oprindelige dødsbo var ikke omfattet af dødsboskatteloven (C.E.6.1.3).