åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvornår et dødsbo er skattefritaget, når afdøde har efterladt sig ét dødsbo (C.E.3.1.5.1)
  • hvornår et dødsbo er skattefritaget, når afdøde har efterladt sig både særbo og fællesbo (C.E.3.1.5.2).