Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboer omfattet af reglerne for begrænset skattepligt (C.E.3.7.1)
  • den begrænsede skattepligts varighed (C.E.3.7.2)
  • hvornår dødsboet er skattefritaget (C.E.3.7.3)
  • skatteansættelse for bobeskatningsperioden (C.E.3.7.4)
  • skatteansættelse for mellemperioden (C.E.3.7.5)
  • særlig boopgørelse (C.E.3.7.6)
  • beskatning af udlodningsmodtagere og længstlevende ægtefælle (C.E.3.7.7).