Indhold

Dette afsnit handler om

  • indkomstskattepligt af udloddede aktiver (C.E.3.4.1)
  • udlodningsmodtager bor i dødsboets ejendom under skiftet (C.E.3.4.2)
  • udlodningsmodtagers succession (C.E.3.4.3)
  • renter ved acontoudlodning og renter af boslod eller arvelod (C.E.3.4.4)
  • udlodningsmodtager udfører arbejde for dødsboet (C.E.3.4.5).