Indhold

Dette afsnit handler om

  • definition af dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter (C.E.3.1.1)
  • dødsboer omfattet af reglerne om afgrænsning af dødsboets indkomst og indkomstskattepligtens varighed (C.E.3.1.2)
  • afgrænsning af dødsboets indkomst (C.E.3.1.3)
  • dødsboets skattepligtsperiode (C.E.3.1.4)
  • hvornår er et dødsbo skattefritaget?  (C.E.3.1.5.).