Indhold

Dette afsnit beskriver dødsboers skattepligt efter kulbrinteskatteloven, når dødsboet ikke er omfattet af fuld skattepligt til Danmark.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglerne gælder for dødsboer, hvor en dansk skifteret ikke er involveret i skiftebehandlingen, der fuldt ud sker i udlandet.

Regel

Dødsboer

  • der har indtægter omfattet af KULBRL og
  • som Danmark ikke er afskåret fra at beskatte efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst

er begrænset skattepligtige af netop disse indtægter.

Se DBSL § 1, stk. 4.