Indhold

Dette afsnit beskriver dødsboets pligt til at afgive oplysninger for dødsåret.

Se afsnit C.E.14 om definition af dødsåret.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle dødsboer, hvor dødsboskifte sker i Danmark.

Bemærk

Reglen gælder også for begrænset skattepligtige dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 9.

Regel

Skiftede dødsboer har pligt til at afgive oplysninger, når

  • Skattestyrelsen forlanger afsluttende skatteansættelse for mellemperioden - se DBSL § 13, stk. 3
  • afsluttende skatteansættelse for mellemperioden er obligatorisk - se DBSL § 13, stk. 5
  • dødsboet ikke er skattefritaget, dvs. for bobeskatningsperioden - se DBSL § 85, stk. 2.

For skifteformerne

har den længstlevende ægtefælle pligt til at give oplysninger efter de almindelige regler i SKL § 2, stk. 1. Den længstlevende ægtefælle skal oplyse om både egen indkomst og afdødes indkomst i dødsåret. Se afsnit C.E.4 om uskiftede boer mv.

Dette skema viser, hvem der skal opfylde dødsboets pligt til at give oplysninger for dødsåret:

Oplysninger om ..

Dødsboets skifteform

Hvem har pligt til at afgive oplysninger?

Hvornår skal oplysningsskema afleveres?

Mellemperiode

     
  • boets krav

Forenklet privat skifte (DSL § 33)

Arvingerne ved den angivne person efter DSL § 33, stk. 2.

Senest seks måneder efter dødsfaldet, dog senest 2 måneder efter skifteformen er bestemt, når det er sket senere end 4 måneder efter dødsfaldet. Se DBSL § 13, stk. 2.

 

Privat skifte

Arvingerne ved den angivne person efter DSL § 25, stk. 6.

 

Bobestyrerbo

Bobestyrer

 

Boudlæg (DSL § 18)

Den længstlevende ægtefælle

  • Skattestyrelsens krav

Forenklet privat skifte (DSL § 33)

Arvingerne ved den angivne person efter DSL § 33, stk. 2.

Tre måneder efter Skattestyrelsen har stillet krav om oplysningsskema. Se DBSL § 13, stk. 3.

 

Privat skifte

Arvingerne ved den angivne person efter DSL § 25, stk. 6.

 

Bobestyrerbo

Bobestyrer

 

Boudlæg (DSL § 18)

Skattestyrelsen kan ikke stille krav om oplysningsskema

 
  • obligatorisk efter loven

Forenklet privat skifte (DSL § 33)

Arvingerne ved den angivne person efter DSL § 33, stk. 2.

Senest seks måneder efter dødsfaldet, dog senest 2 måneder efter skifteformen er bestemt, når det er sket senere end 4 måneder efter dødsfaldet. Se DBSL § 13, stk. 7.

 

Privat skifte

Arvingerne ved den angivne person efter DSL § 25, stk. 6.

Når boopgørelse afleveres. Se DBSL § 13, stk. 7.

 

Bobestyrerbo

Bobestyrer

 

Boudlæg (DSL § 18)

Skattestyrelsen kan ikke stille krav om oplysningsskema

 

Bobeskatningsperiode

     
 

Privat skifte

Arvingerne ved den angivne person efter DSL § 25, stk. 6.

Når boopgørelse afleveres. Se DBSL § 85, stk. 2, 1. pkt.

 

Bobestyrerbo

Bobestyrer

Dødsbooplysningsskema vedr. tillægsopgørelse (DSL § 31, stk. 2 og § 66, stk. 3 - tilladt udskudt afslutning af nærmere afgrænsede dele af dødsboet)

Som ovenfor

Som ovenfor

Når tillægsopgørelsen afleveres. Se DBSL § 85, stk. 2, 2. pkt.

Bemærk

Reglerne om

gælder også for oplysningsskema for

Se også

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperioden og bobeskatningsperioden.