åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.E.10 Skattenedslag for seniorer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

 Indhold

Seniornedslagsloven SENIORL omhandler personer, der i perioden fra og med indkomståret 2010 til og med indkomståret 2016 fylder 64 år. Loven er således tidsbegrænset. Afsnittet om skattenedslag for seniorer vil ikke længere blive opdateret. Der henvises derfor til det pågældende afsnit i Den juridiske vejledning 2020-2 med tilhørende underafsnit.