Indhold

Dette afsnit handler om

  • boopgørelsen (C.E.9.1)
  • værdiansættelser (C.E.9.2)
  • beregning af passivposter (C.E.9.3)
  • nedsat boafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder (C.E.9.4)
  • Henstand med betaling af boafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder (C.E.9.5)
  • Når afdøde ikke har afkom (C.E.9.6)