Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelt om forfaldstidspunkter, renter m.m. for skatter efter dødsboskatteloven (C.E.8.1)
  • forfaldstidspunkt for restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden (C.E.8.2)
  • renter, procenttillæg og frivillig indbetaling efter kildeskatteloven (C.E.8.3)
  • renter af overskydende skat eller restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden (C.E.8.4).