Indhold

Dette afsnit handler om

  • skattemæssig behandling af et genoptagelsesbo (C.E.6.1)
  • skifteretslige årsager til genoptagelse (C.E.6.2).