Indhold

Dette afsnit handler om

  • skattemæssige forhold ved skifteformen boudlæg (C.E.5.1)
  • skiftemæssige forhold ved skifteformen boudlæg (C.E.5.2).