Indhold

Dette afsnit handler om

  • afgrænsning af dødsboer omfattet af skattereglerne for uskiftet bo mv. (C.E.4.1)
  • beskatning af afdødes delingsformue (C.E.4.2)
  • skifte af særbo og uskiftet bo med fællesbo (C.E.4.3)
  • skifte af uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live (C.E.4.4).