Dato for udgivelse
15 dec 2009 12:35
SKM-nummer
SKM2009.770.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-154904
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Landbrug - normaludgift - kostdag - egne produkter
Resumé

SKAT har fastsat vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2010. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 15. december 2009.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1. Afsnit E.E.4.10

SKAT har til brug for indkomståret 2010 for landbrugere mv. fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 53 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

ekskl. moms 

 Okse- og kalvekød/pr. kg.:

    9,60 kr.

 Svinekød/pr. kg.:

     6,20 kr.

 Heste pr. kg.:

     4,10 kr.

 Får og lam/pr. kg.:

   13,70 kr.

 Fjerkræ og æg/pr. person:

 185,00 kr.

 Mælk/pr. person:

 130,00 kr.

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.