Dato for udgivelse
19 Oct 2009 15:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Oct 2009 15:00
SKM-nummer
SKM2009.620.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-164723
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
bæreposer, papir, plast, bionedbrydelig, plantestivelse
Resumé
SKAT præciserer, at bionedbrydelige bæreposer, der er fremstillet af plantestivelse, er omfattet af afgiftssatsen i emballageafgiftslovens § 2b vedrørende papir mv.
Reference(r)
Emballageafgiftsloven § 2 b
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2009-2 G.1.1.4.

I de seneste år er det blevet muligt at producere bæreposer af biologisk nedbrydeligt materiale, der er fremstillet på basis af plantestivelse (herunder majs- og kartoffelstivelse). Med biologisk nedbrydelig forstås, at materialet lever op til anerkendte tekniske standarder herfor, f.eks. den europæiske standard EN 13432.

I den forbindelse er der rejst spørgsmål om, hvorvidt sådanne bæreposer, der er fremstillet fuldt ud af plantestivelse, skal afgiftsbelægges som poser af plast mv., eller som poser af papir, mv., jf. emballageafgiftslovens § 2b.

SKAT har i et par konkrete tilfælde placeret bionedbrydelige poser i samme afgiftskategori som plast.

De nedbrydelige poser har i kemisk sammensætning, karakter og fremtoning både ligheder og forskelligheder i forhold til såvel plast som papir.

De bionedbrydelige poser er dog som hovedregel tungere end plastposer. Da afgiften beregnes efter posernes vægt, bliver de bionedbrydelige poser belastet hårdere af afgift end plastposer.

Det fremgår af forarbejderne til emballageafgiftsloven, at afgiftsforskellen mellem plast- og papirposer skyldes hensynet til afgiftsmæssig ligestilling mellem de forskellige posetyper beregnet på baggrund af forskellig gennemsnitsvægt for poser af plast og papir. På det tidspunkt, hvor loven blev vedtaget, var bionedbrydelige poser ikke kendt, og loven tager derfor ikke højde for andre materialer end papir og plast, bortset fra, at bestemmelserne er formuleret som "plast mv." og "papir mv."

Ud fra en formålsfortolkning af loven, bør de bionedbrydelige poser derfor afgiftsbelægges som papirposer for at undgå, at de bionedbrydelige poser diskrimineres i forhold til plastposer.

På denne baggrund præciseres, at de nævnte typer poser er omfattet af afgiftssatsen for papir mv., i emballageafgiftslovens § 2b.

Nærværende præcisering vil blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen, afsnit G.1.1.4.